Privacy Statement

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je via deze website aan Stichting Bibliotheek Rotterdam verstrekt. Wij hechten groot belang aan privacy en zijn zo zorgvuldig mogelijk in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data volgens de voorwaarden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Stichting Bibliotheek Rotterdam is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier, in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en waarvoor deze worden gebruikt.

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Stichting Bibliotheek Rotterdam verwerkt (mogelijk) de volgende gegevens:

  • Jouw ingezonden ideeën, omdat je meedenkt over de nieuwe Centrale Bibliotheek;
  • De vier cijfers van je postcode, omdat we graag willen weten of je in Rotterdam woont of daarbuiten;
  • Internetbrowser en apparaattype.

Hoe lang we gegevens bewaren

Stichting Bibliotheek Rotterdam zal jouw inzending niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk.

Delen met anderen

Stichting Bibliotheek Rotterdam verstrekt inzendingen en gegevens aan de gemeente Rotterdam. Gegevens worden verwerkt in een adviesrapport aan de ontwerpbureaus en in een later stadium aan de onafhankelijke beoordelingscommissie. Ontwerpbureaus zijn vrij om dit advies te verwerken in hun schetsen zoals zij dit haalbaar en nodig achten. Het adviesrapport wordt vervolgens in een openbare publicatie samengevat. Inzendingen kunnen tevens gebruikt worden voor promotie van deze campagne. Tot slot kunnen gegevens worden verstrekt om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Stichting Bibliotheek Rotterdam gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Statistische analyse door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), om ons online aanbod voortdurend te optimaliseren. Wij hebben Google Analytics zo ingesteld dat wordt voldaan aan de eisen die AVG aan deze verwerking stelt.
Mocht je niettemin toch niet willen dat jouw websitebezoek via Google Analytics wordt gemeten, dan kan je de Opt-out Browser Add-on installeren die te vinden is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Beveiliging

Stichting Bibliotheek Rotterdam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens zijn beveiligd opgeslagen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op met onze functionaris privacy via privacy@bibliotheek.rotterdam.nl.

Gegevens inzien of verwijderen

Je hebt het recht om jouw gegevens (postcode, internetbrowser en apparaattype) in te zien of te laten verwijderen. Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking door ons. Indien wij persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming, heb je het recht de toestemming ten allen tijde in te trekken. Je kan een verzoek met betrekking tot één van deze rechten sturen naar privacy@bibliotheek.rotterdam.nl. Stichting Bibliotheek Rotterdam zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Bovenstaande geldt niet voor jouw ingezonden ideeën. Deze worden verwerkt in een openbare publicatie. Met de inzending geef je toestemming om jouw ideeën te verwerken, waarna deze niet kunnen worden verwijderd.

Contactgegevens

Stichting Bibliotheek Rotterdam
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

privacy@bibliotheek.rotterdam.nl