8/7/2024 Omgevingsvergunning is verleend

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakte 8 juli 2024 bekend dat het de omgevingsvergunning heeft verleend voor de vernieuwing van de Centrale Bibliotheek aan de Hoogstraat 110.

 

Grootschalige vernieuwing

De centrale bibliotheek met een bestaande bouwhoogte van ca. 33,5 meter hoog wordt gedeeltelijk verbouwd. Het gebouw wordt
gestript tot op het betonnen skelet en wordt voorzien van een nieuwe, duurzame gevel. Het interieur wordt vernieuwd en het gebouw wordt voorzien van duurzame installaties.

Wat is een omgevingsvergunning?
Een omgevingsvergunning is de officiƫle toestemming van de gemeente aan burgers, bedrijven en andere overheden om bepaalde activiteiten te verrichten in de fysieke leefomgeving. Zoals bij een (grote) verbouwing.

Bezwaar

Dat de omgevingsvergunning is verleend betekent dat belanghebbenden vanaf nu zes weken de tijd hebben om bezwaar te maken tegen het verleende besluit. Dit kan door het indienen van een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift bij het college van Burgemeester en Wethouders. Meer informatie hierover vindt u op deze webpagina: gmb-2024-295663.pdf (officielebekendmakingen.nl)